Despre Eveniment 

Masa rotundă a fost organizată sub egida programului Aspen Energy & Sustainability, de către Institutul Aspen România în parteneriat cu Comisia pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor și cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor.

Masa rotundă a dezbătut rolul hidrogenului, a altor surse regenerabile (energia hidroelectrică, energia eoliană, energia solară) şi a energiei nucleare în atingerea unui mix energetic echilibrat şi sustenabil în România, care să contribuie la securitatea energetică naţională şi regională. Masa rotundă a reunit în jur de 25 – 30 de decidenţi publici, lideri ai sectorului privat, reprezentanţi ai societăţii civile şi mediului academic precum şi experţi în politici energetice într-o discuţie moderată, care și-a propus să contribuie cu recomandări de politici publice la dezbaterea privind reglementarea hidrogenului şi procesul de decarbonizare a economiei româneşti.

Temele principale ale mesei rotunde au inclus:

 • Beneficiile aplicaţiilor bazate pe hidrogen, care să acopere întreg lanţul valoric, în România.
 • Creşterea capacităţii de producţie de energie pe bază de hidrogen, energie nucleară şi surse regenerabile în România. Dezvoltarea unui „Hub de Hidrogen” în România.
 • Rolul hidrogenului albastru şi al hidrogenului verde în mix-ul energetic românesc.
 • Tehnologii accesibile pe bază de hidrogen din surse regenerabile şi cu emisii reduse de carbon în industrie şi transport.
 • Promovarea cercetării, dezvoltării şi inovării în România în contextul noilor tehnologii energetice.

Formatul Evenimentului

Masă rotundă cu participare pe bază de invitaţie nominală, în format Chatham House, moderată, bazată pe întrebări adresate vorbitorilor și urmată de intervenții deschise din partea participanților. Discuția a avut loc în limba română.

Despre Programul Aspen Energy & Sustainability

Programul reprezintă o platformă non-partizană de dialog transparent, imparțial, bazat pe dovezi, pluripartit. Aplicând Metoda Aspen, sub umbrela Programului a fost creată o comunitate cuprinzând decidenţi publici cheie, lideri ai sectorului privat şi reprezentanţi ai mediului academic şi societăţii civile. Scopul Programului este de a identifica provocările și oportunitățile neexploatate cu care se confruntă sectorul energetic și de a formula recomandări relevante de politici publice privind decarbonizarea şi promovarea sustenabilităţii în contextul noilor tehnologii.

Album foto

 

Agenda

12:30 – 13:00      Welcome Coffee

13:00 – 13:15       Remarci de bun venit

 • Costel Neculai Dunava – Preşedinte, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Camera Deputaţilor, Parlamentul României
 • Bende Sándor – Preşedinte, Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaţilor, Parlamentul României
 • Vlad Nicolae – Director Executiv, Institutul Aspen România

13:15 – 13:30       Keynote Speeches

 • Dan Dragoş Drăgan – Secretar de stat, Ministerul Energiei
 • Mihai Ion Macaveiu – Secretar de stat, Ministerul Economiei
 • Zoltán Nagy-Bege – Vicepreședinte, ANRE
 • Ioan Mang – Vicepreședinte, Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaţilor, Parlamentul României

13:30 – 14:45       Discuție masă rotundă

 • Oana Marciana Özmen – Raportor al Grupului de Lucru pe hidrogen, Comisia pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor, Parlamentul României
 • Membri, Grupul de Lucru pe hidrogen, Comisia pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor, Parlamentul României
 • Reprezentanţi ai sectorului privat

Moderator: Cristian Pîrvulescu – CEO, Enevo Group / Director, Aspen Energy & Sustainability Program

14:45 – 15:00      Concluzii