Aspen Teen Seminar

Seminarul Aspen Teen se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani și este cel mai nou program de leadership al Institutului Aspen România. Creat din dorința Institutului de a se adresa unor categorii de vârstă cât mai diverse, Seminarul își propune să dezvolte și să promoveze leadership-ul bazat pe valori și gândirea critică a liceenilor, prin intermediul Metodei Aspen. De-a lungul celor trei zile de seminar, participanții vor participa la discuții socratice pe baza textelor propuse.

Obiectivele seminarului constau în:

  • dezvoltarea conceptului de leadership bazat pe valori, pentru elevii aflați într-un moment crucial al dezvoltării lor personale și profesionale;
  • completarea educației formale, prin intermediul unei activități extra-școlare neconvenționale;
  • deschiderea de noi orizonturi pentru viitorul profesional al participanților;
  • crearea unei rețele de Alumni Aspen Institute Romania, proveniți din mediul pre-universitar;
  • deschiderea Institutului Aspen România către o nouă categorie de vârstă, în vederea promovării valorilor și misiunii Institutului pentru un grup țintă cât mai larg, care să stea la baza dezvoltării sustenabile a României.

Grupul de participanți reunește elevi de liceu, cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, cu rezultate școlare deosebite, activi în diverse inițiative civice și extra-curriculare, care iau parte la Seminar, în urma unui proces de selecție.

Prima ediție a Aspen Teen Online Seminar a avut loc sub egida Aspen Teen Seminar și a fost organizată în perioada 2 – 5 iunie 2020.

Născut ca răspuns al Aspen Institute Romania la provocările generate de pandemia de SARS COV 2, prima ediție a Aspen Teen Online Seminar a avut loc prin intermediul platformei online Zoom și a fost moderată de Roxana Voicu-Dorobanțu, Aspen Fellow 2008.

Ca urmare a numărului și calității foarte ridicate a aplicațiilor, am luat decizia de a organiza două sesiuni ale Seminarului, a câte 2 zile fiecare, în săptămâna 2-5 iunie 2020.

Astfel, 40 de elevi de liceu din 17 orașe din România au luat parte la prima ediție a Aspen Teen Online Seminar, repartizați în două sesiuni de câte 20 de participanți, fiind create astfel două grupuri diverse din punct de vedere geografic, al genului, preocupărilor și vârstei.

Dezbaterile socratice au avut loc urmând Metoda Aspen și s-au bazat pe texte ale unor autori precum George Orwell, Platon, Nicolae Steinhardt, James Baldwin sau Sofocle.

Moderator:

  • Roxana Voicu-Dorobanțu deține un doctorat în Relații Economice Internaționale și un master în management financiar și piețe de capital, ambele de la Academia de Studii Economice din București, precum și un postdoctorat în economie de la Academia Română. Interesele sale de cercetare merg de la modele de prognoză pentru e-finance, cu scopul de a îmbunătăți incluziunea financiară, la eco-inovare și dezvoltare durabilă. Ea este co-investigator principal într-un proiect finanțat de Swiss National Science Foundation, axat pe cercetarea interacțiunii dintre capital de risc și antreprenoriat.
  • A fost membru în 17 proiecte de cercetare și dezvoltare cu teme variind de la managementul riscului la prognozarea sistemelor educaționale din România, valorificarea avantajelor competitive ale României, îmbunătățirea imaginii României în străinătate, dezvoltarea cercetării interdisciplinare în sistemul educațional, business intelligence, îmbunătățirea managementului deșeurilor și stabilitatea sectorului bancar din CEE. Deși principalele obiective ale celor 17 proiecte de cercetare și dezvoltare diferă, există un numitor comun: angajamentul de a îmbunătăți starea curentă a României prin intermediul propunerilor de politici. Roxana este membru Aspen Institute Romania Fellows Network, Aspen Romania Young Leader din 2008, Royal Economic Society, World Economics Association, vice-președinte al English Speaking Union România, membru în Comitetul executiv al Centrului de Cercetare în Relații Economice Internaționale din ASE. În afară de implicarea ei academică (inclusiv participarea ei ca profesor invitat la Universitatea Edinburgh Napier, Scoția, Marea Britanie și Universitatea din Szczecin, Polonia), abilitățile ei sunt validate în mediul de afaceri, în implicări în poziție de consultant cu o serie de companii naționale și multinaționale.

Sign up for our email newsletter

The best of the Aspen Institute Romania, right in your Inbox.

Thank you. You are subscribed to our newsletter. Subscribe The e-mail address is not valid.