Aspen Teen Online Seminar, aflat la prima ediție, se adresează liceenilor din clasele IX-XII (15-19 ani) și face parte dintre inițiativele Institutului Aspen România de a adapta programele sale de leadership la categorii de vârstă cât mai diverse.

Aspen Teen Online Seminar își propune să dezvolte și să promoveze leadership-ul bazat pe valori și gândirea critică a liceenilor, prin intermediul Metodei Aspen. De-a lungul celor două zile de conversații, elevii selectați vor participa la discuții socratice pe baza materialelor propuse.

Obiectivele Seminarului constau în:

  • dezvoltarea conceptului de leadership bazat pe valori, pentru elevii aflați într-un moment crucial al dezvoltării lor personale și profesionale;
  • completarea educației formale, prin intermediul unei activități extra-școlare neconvenționale;
  • deschiderea de noi orizonturi pentru viitorul profesional al participanților;
  • crearea unei rețele de Alumni Aspen Institute Romania, proveniți din mediul pre-universitar;
  • deschiderea Institutului Aspen România către o nouă categorie de vârstă, în vederea promovării valorilor și misiunii Institutului pentru un grup țintă cât mai larg, care să stea la baza dezvoltării sustenabile a României.

Grupul de participanți reunește 20-25 de elevi de liceu, cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, provenind din toată țara, cu rezultate școlare deosebite, activi în diverse inițiative civice și extra-curriculare, care vor lua parte la dezbateri în urma unui proces de selecție. Aplicațiile vor fi transmise prin intermediul urmatorului link:

https://forms.gle/GrB8YVo2jrgi8hEz5

Aspen Teen Online Seminar va avea loc pe 2 și 4 iunie, iar agenda va cuprinde trei sesiuni de dezbateri socratice pe baza textelor și materialelor video propuse, dar și o sesiune în care participanții vor pune în scenă Antigona, conform tradiției Aspen – de această dată, online, pe Zoom. Dezbaterile se vor desfășura în limba română și vor fi moderate de Roxana Voicu Dorobanțu, Aspen Fellow 2008.

Pentru mai multe informații, persoana de contact este Mihai Cucu-Dumitrescu, Leadership Programs & Community Engagement Officer, la adresa de email mihai.cucu@aspeninstitute.ro.