Institutul Aspen România este o organizație de excepție din sectorul neguvernamental românesc, oferind sprijin și know-how tuturor factorilor interesați relevanți (funcționari guvernamentali, lideri de afaceri, reprezentanți ai mediului academic și ai societății civile) implicați în procesul decizional la nivel strategic. Principalul obiectiv este promovarea leadership-ului bazat pe valori, încurajând oamenii să reflecteze la idealurile și ideile ce definesc o societate sănătoasă, precum și asigurarea unui cadru neutru și echilibrat pentru discuții și acțiuni pe problemele critice. Acest lucru este realizat prin:

  • Programe de leadership: în cadrul acestor programe, lideri din domenii diverse sunt invitați să analizeze mai critic și mai atent aspectele ce definesc o societate sănatoasă, aprofundând astfel cunoștințele, lărgind perspectivele și maximizându-și capacitatea de a rezolva problemele cu care se confruntă ca lideri.

  • Programe de politici publice: prin mese rotunde, ateliere de lucru și conferințe, aceste programe oferă o platformă pentru dezbateri pe subiecte de mare interes cu care se confruntă societatea contemporană. Menite să reunească părțile interesate din diverse arii de expertiză pentru a purta un dialog structurat și a genera soluții eficiente, aceste programe stabilesc un standard de relevanță și profesionalism în domeniu.

  • Programe și evenimente publice: conferințele și evenimentele publice oferă o platformă pentru schimburi de idei despre o gamă largă de subiecte importante referitoare, printre altele, la geopolitică, viitorul Europei sau securitatea energetică în regiunea Mării Negre.