Programe de politici publice

Programele de politici publice ale Institutului Aspen România au ca scop îmbunătățirea procesului de elaborare a politicilor publice printr-un dialog transparent, imparțial, bazat pe dovezi, pluripartit. Aplicând  Metoda Aspen, programele noastre oferă decidenților din sectorul public, liderilor din mediul privat și reprezentanților sectorului neguvernamental și ai mediului academic o platformă excepțională de reflecție, cu scopul de a ajunge la un consens privind recomandări de politici publice concrete în cele mai relevante domenii din România.

Prin implicarea decidenților din sectorul public de la începutul procesului de reflecție, într-un dialog informal și informat, este încurajată asumarea reciprocă a recomandărilor noastre de politici publice.

În cadrul fiecărui program de politici publice, creăm comunități dedicate ale programelor alcătuite din lideri din sectorul public, privat, neguvernamental și academic, şi ne propunem să realizăm, într-o ediţie de program, următoarele:

  • Crearea unui  grup de lucru al programului format din partenerii programului, care stabileşte temele programului și agenda activităților din program.
  • Mese rotunde tematice, cu uşile închise sau cu public, cu scopul de a dezbate principalele teme stabilite de grupul de lucru.
  • carte albă cu recomandări de politici publice pentru decidenții relevanți, bazată pe concluziile discuțiilor purtate în cadrul meselor rotunde şi prezentată public în cadrul unui eveniment public la nivel înalt.
  • Un eveniment public internațional, la nivel înalt, în cadrul căruia se prezintă rezultatele și recomandările programului unei audienţe mai largi şi publicului general.
  • Un seminar Aspen de leadership dedicat programului, unde membrii comunității programului (inclusiv decidenți publici) dezbat principalele provocări contemporane cu care se confruntă liderii din sectorul respectiv.

Bazându-ne pe implicarea constantă a comunității extinse a Institutului Aspen România, formată din membri, bursieri și absolvenți care contribuie cu vasta lor expertiză la succesul, profunzimea și amploarea programelor noastre, încurajăm toate părțile interesate să se alăture programelor noastre de politici publice.

Pentru detalii suplimentare despre Programele de politici publice și oportunitățile de cooperare actuale,  contactați Departamentul de Politici Publice al Institutului la adresa office@aspeninstitute.ro

Sign up for our email newsletter

The best of the Aspen Institute Romania, right in your Inbox.

Thank you. You are subscribed to our newsletter. Subscribe The e-mail address is not valid.