Inovarea şi adoptarea noilor tehnologii reprezintă cheia creşterii productivității şi a prosperității. România este încă în urma altor țări din regiunea Europei Centrale şi de Sud-Est din punct de vedere al inovării, conform European Innovation Scoreboard 2022, iar accesul la capital, în special la capitalul de risc, ramâne scăzut. Cu toate acestea, ecosistemul de inovare este în curs de dezvoltare în România, iar Cluj-Napoca este unul dintre principalele hub-uri care conectează start-up-uri şi tineri antreprenori cu potențial cu furnizori de know-how şi posibili investitori.
Evenimentul va beneficia de participarea domnului Mircea Geoană, Secretar General Adjunct al NATO şi Preşedinte Fondator al Institutului Aspen România, antreprenori români recunoscuți, tineri inovatori, reprezentanți ai acceleratoarelor de start-up-uri, finanțatori din zona de venture capital, precum şi membri ai comunității Aspen din regiune, absolvenți ai programelor de leadership ale Institutului.
Conversația va aborda următoarele teme relevante:

  • Un parteneriat al inovării: între mediul public, cel academic şi cel privat.
  • Tehnologii emergente în care ar trebui prioritizate investițiile.
  • Oportunităţile pentru tinerii inovatori: finanțarea start-up-urilor cu ajutorul programelor de
    accelerare, platforme de transmitere a know-how-ului.

Evenimentul va fi organizat de Institutul Aspen România cu susținerea Techcelerator, ROTSA, Cluj
Startups si Activize, sub egida dezbaterilor în formatul Aspen Dialogues.

Despre formatul Aspen Dialogues
În cadrul seriei de dezbateri Aspen Dialogues, decidenți publici cheie naționali şi europeni, lideri din
sectorul privat, reprezentanți ai sectorului non-guvernamental şi ai mediului academic sunt invitați la
un dialog imparțial, bazat pe dovezi, pluripartit, privind diverse provocări actuale relevante pentru
societatea noastră precum şi posibile soluții pentru viitor.