Despre Workshop

Masa rotundă va fi organizată de Institutul Aspen România, sub egida Programului Aspen Healthcare & Quality of Life.

O reformă cheie a sistemului de sănătate este schimbarea paradigmei de la un sistem centrat pe spitale către servicii medicale ambulatorii. Cu toate acestea, marile centre spitaliceşti vor rămâne esențiale în a oferi acces continuu și universal la servicii medicale pentru toate categoriile de pacienți. Astfel, îmbunătăţirea management-ului operaţional şi medical al spitalelor este absolut necesară în cadrul activităţilor de reformare a spitalelor. În contextul resurselor financiare limitate, scopul trebuie să fie eficientizarea cheltuielilor spitaliceștifără a afecta pacientul și serviciile medicale oferite. Masă rotundă va dezbate metode de a ajunge la acest rezultat, concentrându-se pe teme precum:

  • KPIs/ indicatori cheie de performanţă în managementul operaţional şi medical al spitalelor.
  • Stimulente în managementul Programelor Naţionale de Sănătate.
  • Paralele între managementul spitalelor publice şi private.
  • Controlling spitalicesc – ca proces de optimizare a activitatii operationale.
  • Planificarea achizitiilor – ghid de achiziţii pentru spitale.
  • Alte surse de venituri pentru spitale: studii clinice, Parteneriate public private, ONG, etc.
  • Managementul policlinicilor integrate spitalelor.

Formatul workshop-ului: Masă rotundă pe bază de invitaţie, sub regula Chatham House, cu participarea decidenţilor publici cheie, managerilor de spitale publice şi private, liderilor din sectorul privat, reprezentanţilor mediului academic şi asociațiilor de pacienți.

Despre Programul Aspen Healthcare & Quality of Life

Programul Aspen Healthcare & Quality of Life reprezintă o platformă neutră, non-partizană și pluripartită, formată din reprezentanți ai sectorului public, mediului privat, sectorului medical, organizaţiilor de pacienţi, societății civile și mediului academic, cu scopul de a facilita şi extinde dezbaterile pe tema politicilor de sănătate și de a susține reforme sustenabile în domeniu.

Partenerii programului Aspen Healthcare & Quality of Life 2023: Roche, Alliance Healthcare, Pfizer, Sanofi, Astra Zeneca, Bristol Myers Squibb, Merck Sharp & Dohme, AbbVie, Medtronic