Despre webinar

Evenimentul, organizat de Institutul Aspen România sub egida Programului Aspen Energy & Sustainability și a seriei de webinarii Aspen Dialogues, va dezbate noi oportunități de investiții în sectorul energetic prin noi mecanisme financiare ale Uniunii Europene, în special Facilitatea de Redresare şi Rezilienţă (RRF) și Fondul de Modernizare, care oferă posibilități ample pentru tranziția către o economie verde. României i s-au alocat peste 29 de miliarde de euro în subvenții și împrumuturi din RRF, dar, pentru a putea absorbi aceste fonduri într-un mod eficient, România va trebui să finanțeze reforme structurale și strategice pentru sectorul energetic românesc prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

În plus, Fondul de Modernizare va sprijini investițiile necesare în tranziția României către o economie verde, ajutând la dezvoltarea sectorului energetic românesc, la adoptarea inovaţiilor și la creşterea eficienței energetice. Webinarul va dezbate investițiile și reformele prioritare, cu accent pe îmbunătățirea securității energetice. Evenimentul va analiza şi modul în care fondurile europene vor fi accesate de actorii economici români, atât publici, cât și privați. De asemenea, discuțiile se vor concentra asupra alinierii politicilor energetice naționale la agenda europeană, concentrându-se pe tranziția la neutralitatea climatică și pe o nouă strategie industrială, verde. O întrebare cheie este modul în care exploatarea resurselor de gaze offshore românești va juca un rol în această strategie mai largă. Un alt subiect de dezbatere va fi rolul regional al României în implementarea politicilor energetice ale UE în statele vecine din afara Uniunii, având în vedere relațiile de cooperare cu acestea, care oferă României posibilitatea de a juca un rol esențial în regiune.

Evenimentul va lua forma unui webinar public și va fi moderat de Cristian Pîrvulescu, directorul Programului Aspen Energy & Sustainability. La discuție vor participa decidenţi publici la nivel înalt și reprezentanți cheie ai sectorului privat. Dezbaterea va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri bazată pe întrebările participanților.

Despre Programul Aspen Energy & Sustainability

Programul Aspen Energy & Sustainability al Institutului Aspen România reprezintă o platformă transparentă şi non-partizană de dezbateri despre politici publice în domenii cheie din sectorul energetic. De asemenea, programul dezbate modalități de promovare a sustenabilității şi inovării în contextul noilor tehnologii din energie, precum şi noile oportunități economice aduse de acestea. Folosind Metoda Aspen, programul urmăreşte să dezvolte o comunitate formată din decidenţi publici, reprezentanţi ai sectorului privat, experţi din sectorul energetic, precum și reprezentanţi ai societăţii civile și mediului academic.

Introducere:

  • Florin Pogonaru, Co-Preşedinte în Exerciţiu, Institutul Aspen România

Keynote speech:

  • Virgil Popescu, Ministrul Energiei

Paneliști:

  • Dan-Dragoș Drăgan, Secretar de stat, Ministerul Energiei
  • Cristian Buşoi, Membru al Parlamentului European, Președinte al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
  • Marius-Mihai Vasiliu, Secretar de stat, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
  • Bogdan Chiriţoiu, Preşedinte, Consiliul Concurenţei / Membru, Institutul Aspen România
  • Alessio Menegazzo, Director pentru Sustenabilitate și Afaceri Instituționale, ENEL România
  • Petru Ruset, Managing Director, Siemens Energy România

ModeratorCristian Pîrvulescu, Director al Programului Aspen Energy & Sustainability