Evenimentul va fi organizat în format masa rotundă de Institutul Aspen România, sub egida programului Aspen New Economy & Society. Evenimentul pornește de la nevoia de a îmbunătăți capacitatea autorităților publice locale de a finanța/cofinanța proiecte din fonduri europene, în condițiile resurselor financiare proprii limitate. O astfel de dezbatere este esențială în momentul de față deoarece ne aflăm într-o perioada unică (datorată necesității de redresare post pandemie COVID-19), puțin probabil să se repete, din punct de vedere a naturii proiectelor și gamei largi de posibilități de obținere a fondurilor.

Oportunitățile de finanțare sunt multiple: proiectele Programului Operațional Regional (POR), care se va încheia în acest an, noul POR, care va fi disponibil până în 2027, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și programul Anghel Saligny vor permite autorităților locale să solicite finanțare pentru o serie de proiecte, în cazul cărora contribuția proprie nu poate fi rezolvată din resursele consiliilor locale. Astfel, este necesară o dezbatere transparentă, profesionistă, bazată pe dovezi, pentru o indexare a nevoilor, ideilor și planurilor locale, pentru identificarea surselor alternative de finanțare a acestor nevoi, precum și pentru creșterea capacității administrative de a solicita cu succes finanțare pentru acestea.

Evenimentul va aduce la aceeaşi masă aproximativ 25 – 30 de decidenţi publici, reprezentanţi ai autorităților publice locale, membri ai Parlamentului dar și experți în economie, reprezentanți ai principalelor instituții bancare, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale, ai mediului academic şi ai societăţii civile.  Scopul este de a explora modalitățile alternative a cofinanțărilor, pornind un dialog mai mult decât necesar între finanțatori și autoritățile publice locale. De asemenea, ca un studiu de caz, evenimentul va dezbate soluţii şi oportunităţi de finanţare pentru digitalizarea administraţiei publice, inclusiv pentru eficientizarea colectării taxelor şi prevenirea evaziunii fiscale, ceea ce ar aduce beneficii semnificative administraţiei publice şi cetăţenilor.