Institutul Aspen România a organizat joi, 24 iunie, sub egida programului Aspen Technology & Society Program și seriei de webinarii Aspen Dialogues, webinarul de prezentare publică a iniţiativei Digital First. Misiunea acestui demers este transformarea digitală a serviciilor publice, însoțită de educație digitală, pentru o administrație modernă, adaptată nevoilor actuale ale societății, ca factor determinant al dezvoltării României.

În urma consultărilor cu stakeholderi cheie din sectorul public, desfășurate sub egida programului Aspen Technology & Society, începând cu 2020, Institutul Aspen România a produs un set de principii Digital First și o propunere de cadru colaborativ privind dezvoltarea unei politici publice de transformare digitală a administrației publice în România, atât la nivel central cât și la nivel regional şi local. Paper-ul rezultat, realizat prin metoda Aspen de a facilita prin discuţii informale şi apolitice un consens între decidenți publici şi reprezentanți ai sectorului privat, ai mediului academic și non-guvernamental, poate fi consultat AICI.

În urma sprijinului primit din partea decidenților publici, webinarul de prezentare a inițiativei Digital First, desfăşurat pe 24 iunie, a avut rolul de a promova în spaţiul public setul de principii și cadrul colaborativ propus de Institutul Aspen România. Inițiativa a fost prezentată de Radu Puchiu, Director al programului Aspen Technology & Society. Şi-au exprimat sprijinul pentru iniţiativă decidenţi publici cu un rol cheie în transformarea digitală a administraţiei publice, precum: Octavian Oprea, Preşedinte, Autoritatea Pentru Digitalizarea Romaniei; Sabin Sărmaş, Preşedinte, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Camera Deputaţilor; Liviu Mălureanu, Președinte, Agenția Națională a Funcționarilor Publici. La eveniment au avut intervenţii în susţinerea iniţiativei şi reprezentanţi ai sectorului privat şi ai societăţii civile.

Institutul Aspen România lansează invitaţia tuturor stakeholderilor interesaţi de a se alătura acestui cadru de transformare digitală a administraţiei publice, pentru a facilita servicii eficiente care vor îmbunătăți viața cetățenilor și a mediului de afaceri şi contura un viitor modern, accesibil și rezilient pentru România.

Despre Programul Aspen Technology & Society

Programul de politici publice Aspen Technology & Society reprezintă o platformă apolitică, neutră, non-partizană. În cadrul programului, prin metoda Aspen, a fost creată o comunitate alcătuită dintr-o gamă variată de stakeholderi relevanţi din sectorul public, privat și non-guvernamental, precum şi din mediul academic, cu scopul de a identifica oportunități neexploatate bazate pe digitalizarea sectorului public şi a economiei, noile tehnologii şi automatizare, dar şi de a promova reziliența societăţii în contextul riscurilor și amenințărilor cauzate de evoluțiile din tehnologie.

Partenerii programului Aspen Technology & Society: Vodafone, Microsoft, UiPath, Modex