Aspen Teen Online Seminar

Seminarul Aspen Teen Online se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani și a ajuns în anul 2022 la cea de a treia ediție, care va avea loc între 23 și 25 mai 2022.

Dezbaterile din cadrul Seminarului se vor desfășura în limba română și vor fi moderate de conf. univ. dr. Roxana Voicu-Dorobanțu, Aspen Fellow 2008.

Aplicațiile pentru cea de a treia ediție a Seminarului pot fi transmise prin completarea următorului Formular de aplicație până duminică, 15 mai, ora 23:59.

Lansat în anul 2020, din dorința Institutului de a se adresa unor categorii de vârstă cât mai diverse, Seminarul își propune să dezvolte și să promoveze leadership-ul bazat pe valori și gândirea critică a liceenilor, prin intermediul Metodei Aspen. De-a lungul celor trei zile de seminar, participanții vor participa la discuții socratice pe baza textelor propuse.

Obiectivele seminarului constau în:

  • dezvoltarea conceptului de leadership bazat pe valori, pentru elevii aflați într-un moment crucial al dezvoltării lor personale și profesionale;
  • completarea educației formale, prin intermediul unei activități extra-școlare neconvenționale;
  • deschiderea de noi orizonturi pentru viitorul profesional al participanților și contribuția la capacitatea de reziliență individuală a participanților, în perioada post-pandemică;
  • crearea unei rețele de Alumni Aspen Institute Romania proveniți din mediul pre-universitar;
  • deschiderea Institutului Aspen România către o nouă categorie de vârstă, în vederea promovării valorilor și misiunii Institutului pentru un grup țintă cât mai larg, care să stea la baza dezvoltării sustenabile a României.

Grupul de participanți reunește elevi de liceu cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, cu rezultate școlare deosebite, activi în diverse inițiative civice și extra-curriculare, care iau parte la Seminar în urma unui proces de selecție.

Prima ediție a Aspen Teen Online Seminar a avut loc în perioada 2 – 5 iunie 2020, iar la ea au participat, pe rând, două grupuri de câte 20 de participanți. Cei 40 de participanți au provenit din 17 orașe din România, fiind create astfel două grupuri diverse din punct de vedere geografic, al genului, preocupărilor și vârstei.

Cea de-a doua ediție a Aspen Teen Online Seminar a avut loc în anul aniversar 2021, în care Institutul Aspen România a împlinit 15 ani de activitate. În perioada 8 – 10 iunie 2021, 16 participanți din 12 orașe diferite din România s-au întâlnit online în cadrul seminarului. Diversitatea grupului s-a reflectat atât prin considerente de localizare geografică, vârstă, gen și preocupări personale, cât și prin profilul liceelor la care studiau participanții, printre care s-au numărat și licee de arte plastice sau cu profil militar.

Atât la prima cât și la a doua ediție, moderarea Seminarului a fost asigurată de Roxana Voicu Dorobanțu, Conferențiar Universitar Dr. la Academia de Studii Economice din București și Aspen Fellow 2008.

Dezbaterile socratice au avut loc urmând Metoda Aspen și s-au bazat pe texte ale unor autori precum George Orwell, Platon, Nicolae Steinhardt, James Baldwin sau Sofocle.

Continuând tradiția Aspen, în cadrul Seminarului participanții au interpretat secvențe din piesa Antigona de Sofocle, punându-și la încercare creativitatea pentru punerea în scenă a piesei în varianta online.

Moderatoare:

Roxana Voicu-Dorobanțu deține un doctorat în Relații Economice Internaționale și un master în management financiar și piețe de capital, ambele de la Academia de Studii Economice din București, precum și un postdoctorat în economie de la Academia Română. Interesele sale de cercetare merg de la modele de prognoză pentru e-finance, cu scopul de a îmbunătăți incluziunea financiară, la eco-inovare și dezvoltare durabilă. Ea este co-investigator principal într-un proiect finanțat de Swiss National Science Foundation, axat pe cercetarea interacțiunii dintre capital de risc și antreprenoriat.

A fost membru în 17 proiecte de cercetare și dezvoltare cu teme variind de la managementul riscului la prognozarea sistemelor educaționale din România, valorificarea avantajelor competitive ale României, îmbunătățirea imaginii României în străinătate, dezvoltarea cercetării interdisciplinare în sistemul educațional, business intelligence, îmbunătățirea managementului deșeurilor și stabilitatea sectorului bancar din CEE. Deși principalele obiective ale celor 17 proiecte de cercetare și dezvoltare diferă, există un numitor comun: angajamentul de a îmbunătăți starea curentă a României prin intermediul propunerilor de politici. Roxana este membru Aspen Institute Romania Fellows Network, Aspen Romania Young Leader din 2008, Royal Economic Society, World Economics Association, vice-președinte al English Speaking Union România, membru în Comitetul executiv al Centrului de Cercetare în Relații Economice Internaționale din ASE. În afară de implicarea ei academică (inclusiv participarea ei ca profesor invitat la Universitatea Edinburgh Napier, Scoția, Marea Britanie și Universitatea din Szczecin, Polonia), abilitățile ei sunt validate în mediul de afaceri, în implicări în poziție de consultant cu o serie de companii naționale și multinaționale.

PROGRAM OVERVIEW IN ENGLISH

Aspen Teen Online Seminar is a leadership program launched in 2020, dedicated to high school students (aged 15 to 19) and conducted exclusively in Romanian.

The purpose of the Seminar is to introduce the high school students to the concept of values-based leadership, through the Aspen Method, offering them the space to explore the most challenging questions, at a decisive stage in their personal and professional development.

The program objectives are the following:

  • Proposing a non-conventional extra-curricular activity, complementing formal education;
  • Opening up new horizons for participants’ future professional paths, by developing critical thinking;
  • Creating an AIR alumni network at the level of high school students.
  • Opening the leadership programs of AIR to a new age group and promotion of the values and mission of the Institute to a larger target group, for a sustainable development of Romania.

Aspen Institute Romania organizes the third edition of the Seminar between the 23rd and 25th of May 2022.

The previous 2 editions of the Seminar engaged 56 participants from various cities of Romania.

Sign up for our email newsletter

The best of the Aspen Institute Romania, right in your Inbox.

Thank you. You are subscribed to our newsletter. Subscribe The e-mail address is not valid.