Despre webinar

Evenimentul este organizat de Institutul Aspen România sub egida Programului Aspen Energy & Sustainability și a seriei de webinarii Aspen Dialogues.

Hidrogenul se bucură de o atenție reînnoită și în creștere rapidă în Europa și în întreaga lume. Hidrogenul poate fi utilizat ca materie primă şi combustibil, având multe aplicații posibile în industrie şi în sectoarele transporturilor, energiei electrice și construcţiilor. Cel mai important, nu emite dioxid de carbon și aproape nici o poluare a aerului atunci când este utilizat. Astfel, oferă o soluție pentru decarbonizarea proceselor industriale și a sectoarelor economice în care reducerea emisiilor de carbon este atât urgentă, cât și greu de realizat. Toate acestea fac hidrogenul esențial pentru a sprijini angajamentul UE de a atinge neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2050 și pentru efortul global de punere în aplicare a Acordului de la Paris. În trecut, au existat momente de interes pentru hidrogen, dar utilizarea sa nu a fost răspândită pe scară largă. Astăzi, declinul rapid al costurilor energiei regenerabile, evoluțiile tehnologice și urgența de a reduce drastic emisiile de gaze cu efect de seră deschid noi posibilități.

Planul de redresare pentru Europa al Comisiei Europene subliniază necesitatea deblocării investițiilor în tehnologii cheie și lanțuri de valoare europene. Acesta subliniază hidrogenul curat ca unul dintre domeniile esențiale de abordat în contextul tranziției energetice și menționează o serie de căi posibile pentru a-l susține.

Subiectele dezbătute vor include:

 • O foaie de parcurs regională și europeană privind hidrogenul până în 2050.
 • O agendă de investiții pentru România și perspectivele mediului de afaceri.
 • Promovarea cercetării și inovării în tehnologiile bazate pe utilizarea hidrogenului.

Evenimentul va lua forma unui webinar public și va fi moderat de Cristian Pîrvulescu, directorul Programului Aspen Energy & Sustainability. La discuție vor participa decidenţi publici la nivel înalt și reprezentanți cheie ai sectorului privat. Dezbaterea va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri bazată pe întrebările participanților.

Despre Programul Aspen Energy & Sustainability

Programul Aspen Energy & Sustainability al Institutului Aspen România reprezintă o platformă transparentă şi non-partizană de dezbateri despre politici publice în domenii cheie din sectorul energetic. De asemenea, programul dezbate modalități de promovare a sustenabilității şi inovării în contextul noilor tehnologii din energie, precum şi noile oportunități economice aduse de acestea. Folosind Metoda Aspen, programul urmăreşte să dezvolte o comunitate formată din decidenţi publici, reprezentanţi ai sectorului privat, experţi din sectorul energetic, precum și reprezentanţi ai societăţii civile și mediului academic.

Speakeri:

 • Tudor Constantinescu – Consilier Principal al Directorului General pentru Energie, Comisia Europeană
 • Dan – Dragoș Drăgan – Secretar de Stat, Ministerul Energiei
 • Oana-Marciana Özmen – Secretar, Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaţilor
 • Liviu Nazarie, Consilier Diplomatic, Atașat Concurență și Ajutor de Stat, Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană
 • Dr. Mihai Varlam – Director al Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice ICSI
 • Petru Ruşeţ – Managing Director, Siemens Energy
 • Monica Gheorghiţă – Vicepreşedinte, Grup Servicii Petroliere
 • Ştefan Popescu – Director adjunct, Direcţia Reglementare şi Afaceri Publice, ENGIE România

Moderator: Cristian Pîrvulescu, Director al Programului Aspen Energy & Sustainability