Institutul Aspen România a organizat masa rotundă intitulată „Privind către viitor: Promovarea incluziunii financiare prin tehnologia financiară”, sub egida programului Aspen Economic Opportunities and Financing the Economy. Masa rotundă a avut loc marţi, 1 octombrie 2019, la sediul Băncii Naţionale a României (sala Mitiţă Constantinescu), între orele 09:30 – 12:45.

Programul Aspen Economic Opportunities & Financing the Economy a contribuit la formarea unei comunități care cuprinde actori cheie din sectorul public, privat și neguvernamental, cu scopul de a identifica provocările existente precum și oportunitățile neexploatate din cadrul mediului economic românesc. Programul urmăreşte formularea recomandărilor de politici publice în vederea mobilizării resurselor publice și private, prioritizării investiţiilor şi dezvoltării regionale (inclusiv reducerea inegalităţii, sărăciei şi a disparităţilor inter- şi intra-regionale).

Masa rotundă și-a propus să evalueze potențialul inovațiilor tehnologice și financiare în Europa precum și oportunitățile specifice pentru sectorul financiar românesc.

Care este nivelul de penetrare al serviciilor financiare în România în prezent? Cum variază nivelul incluziunii financiare în interiorul țării și cum se poate caracteriza experiența României în context regional? Primul panel a tratat dimensiunea incluziunii financiare în România, inclusive o identificare a instrumentelor de benchmarking și de evaluare a situației actuale. Pentru a construi cele mai eficiente intervenții, părțile interesate trebuie să analizeze stadiul actual, atât la nivel național, cât și subnațional. O serie de metrici ai incluziunii financiare au fost construiți de instituțiile publice din România, precum BNR și ASF, iar Institutul Aspen a dezvoltat în cadrul programului Economic Opportunities de anul acesta o analiză a incluziunii financiare la nivel local.

Care sunt impedimentele adopției noilor tehnologii în România? Care sunt perspectivele de penetrare a instrumentelor de tip fintech? Digitalizarea și noile tehnologii din sectorul financiar sunt instrumente puternice de penetrare a pieței și promovare a incluziunii financiare. De la sisteme de plăți, la infrastructura pieței, inovații tehnologice pot face mai accesibile serviciile financiare. Al doilea panel a dezbatut reglementarea noilor tehnologii financiare și gradul lor de penetrare în România.

Galerie foto

 

Agenda

09:30 – 10:00 Înregistrarea participanţilor

10:00 – 10:15 Remarci introductive
Mircea Geoană – Preşedinte, Institutul Aspen România
Valentin Lazea – Economist șef, Banca Naţională a României

10:15 – 11:30 Dimensiunea incluziunii financiare în România: Benchmarking și instrumente de evaluare a situației actuale
George Ştefan – Departamentul de Economie şi Politici Economice, ASE: Prezentare Index de incluziune financiară la nivel subnațional, Institutul Aspen România
Ruxandra Avram – Director, Direcţia Monitorizare a infrastructurilor pieței financiare și a plăților, Banca Naţională a României
Lelia Mancaş – Head of Marketing & Communication, Metropolitan Life
Gabriela Folcuţ – Director Executiv, Asociaţia Română a Băncilor
Raluca Andreica – Director General Patria Credit
Răzvan Szilagyi – CEO Raiffeisen Asset Management
Moderator: Clara Volintiru – Academia de Studii Economice din Bucureşti & Expert, Institutul Aspen România

11:30 – 12:30 Reglementarea noilor tehnologii financiare prin prisma dezvoltării noilor tehnologii în domeniu
Ruxandra Avram – Director, Direcţia Monitorizare a infrastructurilor pieței financiare și a plăților, BNR
Valentin Ionescu – Director, Direcția de Strategie și Stabilitate Financiară, ASF
Gabriela Popescu – Legal Director, Microsoft România
Bogdan Pătru – Public Policy Director, Mastercard România
Moderator: Clara Volintiru – Academia de Studii Economice din Bucureşti & Expert, Institutul Aspen România

12:30 – 12:45 Concluzii