Despre eveniment

Masa rotundă va fi organizată de Institutul Aspen România, sub egida programului Aspen Healthcare & Quality of Life.

Accesul timpuriu la cele mai noi terapii inovatoare este esenţial pentru tratamentul pacienţilor, dar în acelaşi timp oferă o oportunitatea de a reduce costurile viitoare cu asistența medicală. În prezent, România se situează pe ultimele locuri în Uniunea Europeana în ceea ce privește durata medie de access a pacientilor la medicamente inovatoare de ultimă generație.

Una din principalele soluţii pentru îmbunătăţirea acestei situaţii în sectorul oncologic, dar și pentru pilotarea acestui model pentru alte arii terapeutice, este Programul de Inovație în Sănătate, mecanism de acces la tratamente inovative, finanțat din bugetul de stat prin Ministerul Sănătății și transfer către Casa Naţională de Asigurări de Sănatate și care urmează să fie operaționalizat prin normele de implementare în baza Planului Naţional de Prevenire şi Combatere a Cancerului în România.

Masa rotundă va dezbate oportunităţi și posibile modele pentru operaţionalizarea acestui Program, concentrându-se pe:

  • Beneficiile operaţionalizării Programului;
  • Exemple de bune practici din alte ţări europene;
  • Tipuri de terapii care ar putea fi accesate prin Program şi mecanismul de selecţie al acestora;
  • Posibile surse de finanțare ale Programului şi impactul bugetar estimat al implementării sale.

Formatul evenimentului

Masă rotundă pe bază de invitaţie, sub regula Chatham House, cu participarea decidenţilor publici cheie, liderilor din sectorul privat, experţilor în domeniu, reprezentanţi ai asociațiilor de pacienți şi ai mediului academic.

Despre Programul Aspen Healthcare & Quality of Life

Programul Aspen Healthcare & Quality of Life reprezintă o platformă neutră, non-partizană și pluripartită, formată din reprezentanți ai sectorului public, mediului privat, sectorului medical, organizaţiilor de pacienţi, societății civile și mediului academic, cu scopul de a facilita şi extinde dezbaterile pe tema politicilor de sănătate și de a susține reforme sustenabile în domeniu.

Partenerii programului Aspen Healthcare & Quality of Life 2024: Roche, Alliance Healthcare, Astra Zeneca, Sanofi, Bristol Myers Squibb, Merck Sharp & Dohme, AbbVie, Medtronic