Despre Masa Rotundă

Evenimentul de tip masa rotundă va fi organizat sub egida programului de politici publice Aspen
Technology & Society Program de Institutul Aspen România (IAR) și de Institutul Național de
Administrație (INA), în parteneriat cu Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor,
Camera Deputaţilor, Parlamentul Românieişi cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului, Camera Deputaţilor, Parlamentul României. Masa rotundă va reuni în jur de 50 de
decidenţi publici, lideri ai sectorului privat, reprezentanţi ai societăţii civile şi experţi în digitalizare
într-o discuţie moderată de Radu Puchiu, Director al Programului Aspen Technology & Society.

Obiectiv

Nevoia de transformare digitală a administrației publice este una curentă și câtse poate de importantă
iar unele dintre cele mai importante argumente sunt:
‣ Îmbunătățirea eficienței și a calității serviciilor publice – prin digitalizarea proceselor
administrative, se poate reduce timpul și costurile necesare pentru a furniza servicii publice, iar
astfel se poate îmbunătăți calitatea acestora.
‣ Creșterea transparenței și accesibilității – prin digitalizarea proceselor administrative, cetățenii
pot avea acces mai ușor și mai rapid la informații și servicii publice, iar acest lucru poate crește
transparența și poate îmbunătăți încrederea în administrația publică.
‣ Reducerea birocrațieiși a corupției – prin digitalizarea proceselor administrative,se pot elimina
sau reduce în mod semnificativ actele administrative redundante și birocrația, ceea ce poate
reduce șansele de corupție în administrație.
‣ Economisirea de resurse – prin digitalizarea proceselor administrative, se poate reduce
necesarul de hârtie, energie și alte resurse, ceea ce poate reduce impactul negativ asupra
mediului și poate economisi resursele financiare ale administrației publice.
‣ Adaptarea la noile tendințe și cerințe tehnologice – prin digitalizarea proceselor administrative,
administrația publică poate fi mai adaptată la noile tendințe și cerințe tehnologice, cum ar fi
mobilitatea, securitatea cibernetică, inteligența artificială, blockchain etc.
Însă, în fața unei provocări atât de importante, de cele mai multe ori instituțiilor publice le este dificil
să iniţieze acest proces, mai ales din cauza cadrului de reglementare şi dificultăţilor legate de procese
tehnologice şi resurse umane.
Pentru a ajuta autoritățile publice în acest demers, IAR şi INA propun dezvoltarea, în mod colaborativ,
a unui „Ghid al Transformării Digitale” dedicat administrației publice. Acesta are la bază „Digital
First”, document realizat în cadrul Programului Aspen Technology & Society cu rolul de a alinia
eforturile de digitalizare a serviciilor publice în jurul unui set de principii ce vor călăuzi dezvoltarea
politicii publice și întreg parcursul procesului de implementare. Ghidul va fi produsul colaborării
dintre instituțiile publice, care vor fi implicate în acest proces de transformare, susţinute de
perspectiva și experiența sectorului privat și a know-how-ului din mediul academic. Numai prin
implicarea administrației se poate realiza cu adevărat o adoptare reală, la toate nivelurile, a
transformării digitale și credem că unirea tuturor eforturilor la nivel de societate va facilita acest
lucru.

Teme abordate în cadrul mesei rotunde

Un prim pas în acest demers îl reprezintă evenimentul „Transformarea digitală a administrației – de
unde începem?”
Scopul principal va fi identificarea principalelor provocări și oportunități legate de digitalizarea
administrației publice și dezvoltarea unor strategii și soluții pentru a îmbunătăți eficiența și
transparența serviciilor publice prin intermediul tehnologiei.
Subiectele de dezbatere vor include:
‣ Importanța digitalizării administrației publice în contextul actual al evoluției tehnologice și al
nevoilor și așteptărilor cetățenilor.
‣ Principalele bariere și obstacole în calea digitalizării administrației publice și modalități de
depășire a acestora.
‣ Modalități de dezvoltare și implementare a soluțiilor IT și tehnologice pentru îmbunătățirea
eficienței și transparenței serviciilor publice.
‣ Rolul educației și formării profesionale în dezvoltarea unei culturi digitale în administrația
publică.
‣ Importanța colaborării dintre administrația publică și sectorul privat în dezvoltarea soluțiilor
tehnologice pentru serviciile publice.
Ne propunem, așadar, ca acest prim eveniment să fie punctul de plecare al realizării „Ghidului
transformării digitale a administrației publice în România” și al conectării celor dornicisă contribuie,
atât din mediul public cât și din cel privat sau universitar.

Despre Programul Aspen Technology & Society

Programul de politici publice Aspen Technology & Society reprezintă o platformă apolitică, neutră,
non-partizană. În cadrul programului a fost creată o comunitate alcătuită dintr-o gamă variată de
stakeholderi relevanţi din sectorul public, privat și non-guvernamental, precum şi din mediul
academic, cu scopul de a identifica oportunități neexploatate bazate pe digitalizarea sectorului public
şi a economiei, noile tehnologii şi automatizare, dar şi de a promova reziliența societăţii în contextul
noilor amenințări legate de tehnologie.

Partenerii programului Aspen Technology & Society: Vodafone, Microsoft, UiPath, eMAG.

Album foto 

 

Agenda

12.30 – 13.00: Înregistrarea participanților

13.00 – 13.20: Remarci de bun venit

 • Alexandru – Mihai Ghigiu – Președinte, Institutul Național de Administrație
 • Vlad Nicolae – Director Executiv, Institutul Aspen România
 • Simona Bucura-Oprescu – Președinte, Comisiei pentru Administrație și Amenajarea Teritoriului, Camera Deputaților, Parlamentul României
 • Sabin Sărmaș – Președinte, Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, Camerei Deputaţilor, Parlamentul României

13.20 – 14.00: Keynote Speeches

 • Mesaj din partea domnului Ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării Sebastian Burduja – transmis de domnul Ioan Istrate, Consilier al Ministrului
 • Dragoș Tohănean – Vicepreședinte, Autoritatea pentru Digitalizarea României
 • Ciprian Ciucu – Primar, Primăria Sectorului 6 Bucureşti

14.00 – 14.30: „Ghidul Transformării Digitale” dedicat administrației publice

Prezentare a cadrului de lucru, așteptări, pași

 • Radu Puchiu – Director, Aspen Technology & Society Program & Iuliana Leca, Director, Direcția comunicare, proiecte, cooperare și relații externe, Institutul Național de Administrație

14.30 – 16.00:  Discuție masă rotundă “Transformarea digitală a administrației – de unde începem?”

 • George-Cristian Tuţă – Preşedinte, Comisia parlamentară specială pentru automatizare şi viitorul muncii, Camera Deputaţilor
 • Elisabeta Moraru – CEO, Google
 • Dinu Dragomir – Director Segment Clienţi Strategici, Vodafone România
 • Bogdan Pătru – Government Engagement Lead for Romania and Croatia, Mastercard
 • Mihai Tudorancea – Managing Director, TUD Group
 • Q&A

Moderator: Radu Puchiu – Director, Aspen Technology & Society Program