Despre Eveniment

Masa rotundă a fost organizată de Institutul Aspen România, sub egida programului Aspen New Economy & Society, în parteneriat cu Ministerul Finanțelor, la sediul Ministerului.

În prezent, există o dinamică pronunțată a mediului socio-economic, caracterizată de multiple incertitudini, riscuri şi provocări generate pe de o parte, de efectele postpandemice  şi pe de alta parte, de conflictul militar ruso-ucrainean. În cadrul mesei rotunde ne-am propus să identificam principalele puncte nevralgice în plan economic, atât din perspectivă microeconomică cât şi ca dimensiune macroeconomică, aduse de contextul global şi regional, şi am dezbătut posibile soluţii la nivel naţional. În particular, masa rotundă a adresat următoarele subteme:

 • Dinamica ofertei agregate la nivel global / regional. Factori cheie de influenţă a procesului de producţie şi distribuţie în context postpandemic şi de conflict militar.
 • Sursele de finanţare interne şi externe ale procesului investiţional în România.
 • Dezechilibre macroeconomice şi soluţii de absorbţie ale acestora.
 • Provocări ale politicii fiscal-bugetare în 2023.
 • Dimensiunea evaziunii fiscale în Romania. Soluţii pentru încasări mai ridicate la bugetul de stat.
 • Reforme și investiții pentru transformarea digitală la nivelul administrației publice.

 

Formatul Evenimentului

Masă rotundă cu participare pe bază de invitaţie nominală, în format Chatham House, moderată, bazată pe întrebări adresate vorbitorilor și urmată de intervenții deschise din partea participanților. Discuția a avut loc în limba română.

  

Despre Programul Aspen New Economy & Society

Programul reprezintă o platformă non-partizană de dialog transparent, imparțial, bazat pe dovezi, pluripartit. Aplicând Metoda Aspen, sub umbrela Programului a fost creată o comunitate cuprinzând decidenţi publici cheie, lideri ai sectorului privat şi reprezentanţi ai mediului academic şi societăţii civile, cu scopul de a identifica provocările și oportunitățile neexploatate cu care se confruntă noul model economic, investițional și de dezvoltare existent în România și de a formula recomandări relevante de politici publice.

 

Album Foto

 

Agenda

13:30 – 14:00      Sosirea participanţilor & welcome coffee

14:00 – 14:05      Remarci de bun venit

 • Alexandra Gătej – Vicepreşedinte, Institutul Aspen România

14:05 – 15:00  Intervenţii sector public

 • Mihai Diaconu – Secretar de stat, Ministerul Finanţelor
 • George Tuţă – Chestor, Camera Deputaţilor, Parlamentul României
 • Dan Matei – Director General, Ministerul Finanțelor
 • Ştefan Nanu – Director General, Ministerul Finanțelor
 • Viorel Niţu – Director General Adjunct, Agenția Națională de Administrare Fiscală

15:00 – 16:15  Discuție masă rotundă

 • Bogdan Pătru – Government Engagement Lead for Romania and Croatia, Mastercard
 • Mihai Tudorancea – Managing Director, TUD Group
 • Reprezentanţi sector privat & mediu academic

Moderator: Anca Paraschiv – Director, New Economy & Society Program, Institutul Aspen România

16:15 – 16:30  Concluzii