În anul 2008 a finalizat Facultatea de Relații Economice Internaționale cu predarea în limba engleză în cadrul Academiei de Studii Economice București.

Ulterior a obținut titlul de doctor în Management la Academia de Studii Economice din București și a ocupat, pe rând, funcțiile de asistent universitar și lector universitar la Universitatea Ovidius din Constanța. De asemenea, pentru o perioadă a predat în calitate de lector dr. asociat la  Facultatea de Management, Academia de Studii Economice din București (ASE). Din octombrie 2019 este lector dr. asociat la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine (FABIZ) din cadrul ASE. Printre materiile predate se regăsesc: Managementul Investițiilor, Managementul Proiectelor de Afaceri, Organizații Publice și Private, Tehnici și Operațiuni Bancare (TOB) – în limba franceză.

Baza pregătirii profesionale o reprezintă cele peste 30 de lucrări științifice (și studii) publicate în reviste de specialitate de prestigiu, din țară și din străinătate, participări la conferințe internaționale, precum și cărțile publicate și cursurile universitare elaborate.

De-a lungul experienței profesionale de economist, Gabriela a îmbinat experiența academică atât cu cea de business, cât și cu cea administrativă. Astfel, între 2012-2014, a lucrat în Ministerul Economiei și în Agenția Națională de Administrare Fiscală, ocupând diverse poziții.

Din decembrie 2019 ocupă funcția de Secretar de Stat la Cancelaria Prim-Ministrului cu atribuții în următoarele domenii: mediul de afaceri, investitori străini, finanțe publice și fiscalitate.