Tănase Stamule este conferențiar universitar doctor, cu o istorie demonstrată în activitățile din aria managementului educației. Capabil și valoros în conducerea diferitelor organizații și, de asemenea,  cu experiență îndelungată în administrație și sectorul public, Tănase a fost numit Consilier de Stat la Cancelaria Prim-Ministrului, în domeniul afacerilor economice și Decan al Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine (FABIZ), parte a Academiei din Studii de Economice din București (ASE). El are o pregătire academică solidă,  deținând un doctorat, axat pe managementul resurselor umane.