Pe 14 decembrie 2021, la sediul Ministerului Educaţiei a fost semnat de către dl. Prof.univ.dr. Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educaţiei şi dl. Florin Pogonaru, Co-Preşedinte în exerciţiu al Institutului Aspen România un Protocol de colaborare între cele două instituţii.

Obiectul Protocolului îl reprezintă constituirea unui cadru de colaborare între părți, în domenii de interes comun, precum pregătirea și formarea profesională prin elaborarea și derularea unor programe prioritare pentru sectorul educației din România și autoritățile din domeniu.

Institutul Aspen România, cu sprijinul Ministerului Educaţiei, urmăreşte să creeze o platformă de dialog cu reprezentanți ai sectorului public şi privat, decidenți publici şi actori economici și academici, precum și alte organizații neguvernamentale, pentru pregătirea sistemului de educație.

Platforma are în vedere calibrarea curriculumului și îmbunătățirii competențelor de tip STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică), dezvoltate în sistemul educațional și cerute de angajatori în logica celei de a 4-a revoluții industriale și a economiei digitale. Un rol cheie al Institutului va fi acela de a facilita dialogul Ministerului cu reprezentanţi ai principalilor angajatori din sectorului privat. De asemenea, platforma urmăreşte realizarea de studii cu privire la nevoile agenților economici în ceea ce privește asigurarea cu personal calificat, precum și la inserția absolvenților pe piața muncii.

Dl. Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educaţiei, a lansat invitaţia ca Institutul Aspen România să sprijine cu idei și implicare proiectul România Educată, în demersurile viitoare de promovare a temei educației pe agenda publică și propunere de politici publice în vederea acoperirii nevoilor educaționale ale unei Românii moderne, competitive și reziliente. Mai multe detalii despre proiect se pot găsi pe www.edu.ro.

Dl. Florin Pogonaru, Co-Preşedinte în exerciţiu al Institutului Aspen România, a subliniat capacitatea Institutului de a contribui cu expertiza reţelei de membri şi fellows la dialoguri şi consultări cu decidenţi publici şi alţi actori relevanţi, în sprijinul dezvoltării de politici publice în sectorul educaţiei. A fost menționat, în acest sens, ca exemplu de bună practică în interacțiunea pe o temă critică pentru educația României proiectul “Meseriaşii viitorului vor lucra cu imprimanta 3D”.

Institutul Aspen România este o asociație non-profit, apolitică, ce are ca misiune promovarea unui dialog informat și critic pe diverse teme de interes pentru societatea românească. Institutul este recunoscut pentru devotamentul cu care promovează deschiderea către un model de leadership inovativ și un dialog informat între reprezentanții sectorului public, mediului de afaceri şi ai societății civile. Mai multe detalii despre proiectele Institutului se regăsesc la www.aspeninstitute.ro.