Misiunea acestui demers este transformarea digitală a serviciilor publice, însoțită de educație digitală, pentru o administrație modernă, adaptată nevoilor actuale ale societății, ca factori determinanți ai dezvoltării României.

Întâi digital/Digital First este conceptul cadru sub care dorim să colaborăm.

Rolul acestui document este de a alinia eforturile de digitalizare a serviciilor publice în jurul unui set de principii ce vor călăuzi dezvoltarea politicii publice și întreg parcursul procesului de implementare.

Asumarea oficială a setului de principii ce însoțește acest document va contribui decisiv, credem noi, la insuflarea încrederii într un proces complex de transformare și va oferi un cadru permanent de sprijin și coordonare unitară, la nivel național, a administrației publice centrale și locale.