Aspen Teen Online Seminar

Lansat în anul 2020, Seminarul își propune să dezvolte și să promoveze leadership-ul bazat pe valori și gândirea critică a liceenilor, prin intermediul Metodei Aspen. De-a lungul celor trei zile de seminar, participanții participă la discuții socratice pe baza textelor propuse. Seminarul se desfășoară integral în limba română.

Programul Aspen Teen Online Seminar cuprinde câte două sesiuni în fiecare zi, în toate cele 3 zile ale Seminarului. Participarea la toate sesiunile seminarului este necesară și obligatorie pentru a absolvi seminarul, dar și pentru a avea o experiență de Seminar Aspen completă și relevantă.

Obiectivele seminarului constau în:

  • dezvoltarea conceptului de leadership bazat pe valori, pentru elevii aflați într-un moment crucial al dezvoltării lor personale și profesionale;
  • completarea educației formale, prin intermediul unei activități extra-școlare neconvenționale;
  • deschiderea de noi orizonturi pentru viitorul profesional al participanților și contribuția la capacitatea de reziliență individuală a participanților, în perioada post-pandemică;
  • crearea unei rețele de Alumni Aspen Institute Romania proveniți din mediul pre-universitar;
  • deschiderea Institutului Aspen România către o nouă categorie de vârstă, în vederea promovării valorilor și misiunii Institutului pentru un grup țintă cât mai larg, care să stea la baza dezvoltării sustenabile a României.

Fiecare ediție reunește elevi de liceu cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, cu rezultate școlare deosebiteactivi în diverse inițiative civice și extra-curriculare, care iau parte la Seminar în urma unui proces de selecție.

Prima ediție a Aspen Teen Online Seminar a avut loc în perioada 2 – 5 iunie 2020, iar la ea au participat, pe rând, două grupuri de câte 20 de participanți. Cei 40 de participanți au provenit din 17 orașe din România, fiind create astfel două grupuri diverse din punct de vedere geografic, al genului, preocupărilor și vârstei.

Cea de-a doua ediție a Aspen Teen Online Seminar a avut loc în anul aniversar 2021, în care Institutul Aspen România a împlinit 15 ani de activitate. În perioada 8 – 10 iunie 202116 participanți din 12 orașe diferite din România s-au întâlnit online în cadrul seminarului. Diversitatea grupului s-a reflectat atât prin considerente de localizare geografică, vârstă, gen și preocupări personale, cât și prin profilul liceelor la care studiau participanții, printre care s-au numărat și licee de arte plastice sau cu profil militar.

La cea de a treia ediție a Aspen Teen Online Seminar, care a avut loc între 23 și 25 mai 2022, au participat 18 elevi de liceu din 9 orașe ale țării.

A patra ediție a Aspen Teen Online Seminar a avut loc între 22 și 24 mai 2023, iar cei 21 de elevi de liceu care s-au întâlnit în mediul online au provenit din 10 județe ale țării. 

Dezbaterile socratice au avut loc urmând Metoda Aspen și s-au bazat pe texte ale unor autori precum George Orwell, Platon, Nicolae Steinhardt, James Baldwin sau Sofocle.

Continuând tradiția Aspen, în cadrul Seminarului participanții au interpretat secvențe din piesa Antigona de Sofocle, punându-și la încercare creativitatea pentru punerea în scenă a piesei în varianta online.

Cei 95 participanți la cele trei ediții ale seminarului organizate până în prezent (2020 – 2023) au devenit Aspen Alumni, parte din comunitatea de Aspen Fellows & Alumni ai Institutului Aspen România.

Sign up for our email newsletter

The best of the Aspen Institute Romania, right in your Inbox.

Thank you. You are subscribed to our newsletter. Subscribe The e-mail address is not valid.