Seminarul Socrates Transatlantic

Seminarul Socrates este locul în care liderii la început de drum din diverse domenii se reunesc și analizează subiecte contemporane prin intermediul unui dialog moderat de experți. Seminariile sunt concepute sub forma unor explorări de tip socratic bazate pe valori, cu scopul de a facilita schimbul de idei.

Abordarea Seminarului Socrates

Seminarul Socrates se fundamentează pe contribuția și deschiderea spre dialog ale participanților din diferite domenii. Aceștia sunt invitați să își prezinte propria perspectivă și reacțiile la o bibliografie atent aleasă, sub îndrumarea unor moderatori care sunt experți în sectorul lor de activitate.

Participanții își formează o opinie despre materialele din bibliografie și formulează răspunsuri la problemele pe care le discută în cadrul întâlnirilor de tip masă rotundă. Seminariile asigură un dialog stimulator, introspecție bazată pe valori și o dezbatere dinamică prin care participanții își îmbunătățesc abilitățile de leadership. Seminarul Socrates contribuie la dezvoltarea unei rețele profesionale unice de absolvenți și determină oamenii cu idei să treacă la acțiune.

În cadrul Seminariilor Socrates organizate de Institutul Aspen România în parteneriat cu Institutul Aspen – Programul Socrates, participanții se alătură unei rețele de absolvenți Socrates diverse, care a ajuns să numere peste 7.000 de lideri din întreaga lume, din sectorul public, dar și privat, non-profit și academic.

Seminariile Socrates sunt organizate la intersecția dintre programele de leadership și programele de politici publice ale Institutului Aspen România, fiind finanțate prin respectivele programe de politici publice.

Sub îndrumarea moderatorilor, fiecare seminar invită 20 – 25 de participanți, reprezentanți ai comunităților programelor Aspen de politici publice (inclusiv decidenți publici), să analizeze teme presante și de actualitate cu care se confruntă societatea contemporană și să susțină o dezbatere informală, constructivă pe subiecte relevante pentru programele respective.

Primele ediții ale Seminariilor Socrates au fost organizate cu prezență fizică în 2019. În contextul pandemiei de COVID-19, Institutul Aspen România a organizat în 2020 și 2021 ediții online adaptate ale Seminariilor Socrates, iar în 2022 seminariile au revenit la formatul fizic.

Edițiile cu numărul 5 ale Seminariilor Socrates vor fi organizate în prima jumătate a anului 2023, în format fizic. Acestea sunt: Seminarul Socrates organizat sub umbrela Aspen Healthcare & Quality of Life Program ((Programul Aspen Sănătate și Calitatea Vieții) și Seminarul Socrates Transatlantic, organizat la intersecția Aspen Resilience, Governance & Society Program (Programul Aspen Reziliență, Guvernare și Societate), Aspen Technology & Society Program (Programul Aspen Tehnologie și Societate) și Aspen National Defense & Regional Security Program (Programul Aspen Apărare Națională și Securitate Regională).

Sign up for our email newsletter

The best of the Aspen Institute Romania, right in your Inbox.

Thank you. You are subscribed to our newsletter. Subscribe The e-mail address is not valid.