Institutul Aspen România are ca misiune promovarea leadership-ului bazat pe valori, încurajând oamenii să gândească și să acționeze în concordanță cu idealurile și ideile ce definesc o societate sănătoasă. Prin folosirea Metodei Aspen asigurăm un cadru neutru, echilibrat, multipartinic pentru discuții și acțiuni legate de aspectele critice cu care se confruntă societatea în care trăim.

Înființat în 2006, Institutul Aspen România face parte din reţeaua internațională de Institute Aspen care împărtășesc aceeași viziune la nivel global. De mai bine de 15 ani, activitatea Aspen România este structurată pe trei mari piloni: Leadership, Programe de politici publice și Evenimente publice. Aceste programele variate pe care le oferă Institutul sunt fără egal în România și regiunea învecinată, susținând Institutul în misiunea sa de a promova leadership-ul bazat pe valori.

Programele de Leadership Aspen România au scopul de a oferi liderilor din mediul public, privat și din societatea civilă o mai bună înțelegere a leadership-ului bazat pe valori, sporindu-le capacitatea de a identifica și gestiona provocările cu care se confruntă, aceștia luându-și angajamentul de a promova valorile „societății bune” prin modul în care vor conduce în viitor. Rețeaua Aspen România de fellows și absolvenți ai programelor de leadership cuprinde peste o mie de persoane extraordinare din peste 40 de națiuni diferite, din toate grupele de vârstă și toate domeniile profesionale.

Programele de politici publice ale Institutului oferă soluții în domenii diverse, de la politică externă și securitate regională la energie, sănătate, economie, finanțe, bună guvernanță sau sport și cultură. Programele de politici publice urmăresc să îmbunătățească formularea politicilor publice printr-un dialog transparent, nepartizan, bazat pe dovezi, cu multipli factori interesați. Astfel, ele oferă factorilor de decizie publici, părților interesate private și reprezentanților sectoarelor neguvernamentale și academice o platformă excepțională de reflecție, urmărind atingerea unui consens asupra unor recomandări concrete de politici publice în cele mai relevante domenii din societate.

Evenimentele și programele publice Aspen România sunt principalele reuniuni internaționale din România și regiunea învecinată, din care amintim forumul de renume Bucharest Forum, Aspen Atlantic – Black Sea Security Forum, Aspen Energy Summit și Aspen Healthcare Forum. Aceste evenimente servesc drept o platformă publică pentru abordarea problemelor cheie contemporane, în sinergie cu activitatea realizată prin Programele de politici publice. În plus, setul de Evenimentele și programele publice Aspen România reprezintă, de asemenea, o punte între Institutul Aspen România și comunitatea internațională Aspen mai largă, care este constant angajată în activitățile noastre. Rețeaua internațională de Institute Aspen este compusă din Institutul Aspen SUA, Aspen Italia, Aspen Franța, Aspen Germania, Aspen Spania, Aspen Europa Centrală, Aspen Kiev, Aspen Japonia, Aspen UK, Aspen India (Ananta Aspen Centre), Aspen Mexic şi Aspen Noua Zeelandă.