Implicare și participare în activitățile Institutului Aspen România

ADERAREA MEMBRILOR

Membrii Institutului Aspen România sunt persoane fizice și companii care s-au angajat să promoveze valorile Aspen prin participarea personală directă în activitățile Institutului și prin sprijin financiar. Membrii Aspen România au obligația de a respecta criteriile de integritate și imparțialitate generate de valorile și misiunea Institutului.

Companiile private și persoanele fizice cu o reputație publică și profesională excelentă, care împărtășesc idealurile și țelurile Aspen privind dialogul inclusiv și nepartizan pentru o societate dreaptă sunt binevenite să candideze ca membri. Viitorii membri au nevoie de recomandări de la cel puțin doi membri AIR actuali (ne puteți trimite solicitări în acest sens pentru a vă îndruma), pachetul este apoi trimis către Consiliul Director spre aprobare, afilierea fiind finalizată după primirea aprobării în Adunarea Generală.

Cotizația anuală a membrilor Institutului Aspen România depinde de tipul de membru:

  • Membru Corporate (corporații și reprezentanții lor): 15.000 €
  • Membru Enterprise: 10.000 €
  • Membru Business (pentru companii cu o cifră de afaceri anuală de cel mult 20 milioane euro): 5.000 €
  • Persoană fizică, sectorul privat: 2.500 €

Toți membrii Institutului Aspen România sunt eligibili pentru participarea la seminarii și programe de politici publice și sunt asociați cu activitățile Institutului (leadership, politici publice, evenimente și programe publice, rețeaua Aspen internațională). Membrii pot recomanda alți membri ai organizației pentru aceste programe, pot iniția și participa în structurile de guvernanță ale programelor existente sau în cele nou create. În privința timpului pe care trebuie să îl dedice, acesta depinde exclusiv de preferința personală – unele persoane fizice și organizații sunt interesate de un singur program, altele sunt interesate de tot ceea ce facem (deseori prin intermediul altor persoane din organizația afiliată). Avem membri care nu sunt cetățeni români, precum și membri care nu au domiciliul în România.

Dacă sunteți interesați să vă alăturați Institutului Aspen România sau să contribuiți la activitățile noastre, vă rugăm să ne contactați la adresa [email protected].

PROGRAME DE LEADERSHIP

Există câteva modalități prin care puteți participa la Programele de leadership ale Institutului Aspen România.

Programul pentru Tineri Lideri:

Programul se desfășoară pe bază de bursă și este organizat integral în limba engleză. Procedura de depunere a candidaturilor pentru fiecare ediție se lansează de obicei la începutul fiecărui an.

Candidaturile se pot transmite prin depunerea următoarelor documente în limba engleză: formularul de nominalizare (modelul este furnizat în Procedura de depunere a candidaturilor), o scrisoare de recomandare și CV-ul candidatului, însoțit de o scrisoare de motivație.

Procesul de selecție include o evaluare eliminatorie a candidaturilor și etapa de interviu.

Seminarul Aspen pentru Lideri:

De regulă, seminarul este organizat o dată pe an, integral în limba engleză și pe bază de taxă, care acoperă costurile de moderare, gestionarea seminarului, materialele de seminar, cazarea, masa și transportul între București și locul în care se desfășoară seminarul.

Sunt disponibile reduceri pentru reprezentanți ai membrilor AIR (25% membri corporate, 20% membri business, 15% membri din sectorul privat/personal) și pentru reprezentanți ai sectorului non-profit. În plus, în funcție de bugetul programului, sunt disponibile 1-2 burse pentru reprezentanți ai sectorului public.

Participarea la seminar se face exclusiv pe bază de invitație. De asemenea, așteptăm cu plăcere recomandări de potențiali participanți din partea membrilor comunității Aspen..

Pentru informații suplimentare despre modalitatea de participare/taxă/conținut, consultați secțiunea dedicată de pe site sau trimiteți un mesaj la adresa [email protected] cu subiectul [Informații despre SAL].

Programul de Leadership pentru Sectorul Public:

Programul se organizează pe bază de burse și este dedicat celor mai promițători lideri din sectorul public din România. Fiecare ediție este organizată integral în limba engleză și reunește 20-25 de participanți, cu vârsta cuprinsă între 25 și 45 de ani, cu un nivel ridicat de fluență în limba engleză și caracteristici diverse din punct de vedere al genului, afilierii politice sau domeniului de activitate, aleși printr-un complex proces de selecție bazat pe nominalizări.

În funcție de tematica specifică a fiecărei ediții, invitațiile de transmitere a  nominalizărilor sunt trimise către diferite instituții publice relevante  din administrația publică centrală și locală, universități etc. De asemenea, așteptăm cu plăcere recomandări de potențiali participanți din partea membrilor comunității Aspen.

Începând cu 2021, Institutul Aspen România organizează în fiecare an  o grupă de primăvară (on-line) și  o grupă de toamnă (cu prezență fizică).

Pentru informații suplimentare despre program, consultați secțiunea dedicată de pe site sau trimiteți un mesaj la adresa [email protected] cu subiectul [informații despre PLSP].

Aspen Junior Seminar:

Seminarul este dedicat studenților și tinerilor profesioniști cu vârsta cuprinsă între 20-24 de ani, aflați într-un moment decisiv al dezvoltării lor personale și profesionale. Seminarul este organizat o dată pe an,integral în limba română și pe bază de burse, participanții urmând să suporte costuri minime. Procesul de selecție a candidaturilor se lansează de regulă în toamna fiecărui an.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea dedicată de pe site sau trimiteți un mesaj la adresa [email protected] cu subiectul [informații despre AJS].

Aspen Teen Online Seminar:

Organizat pe bază de burse, Seminarul are loc o dată pe an, integral în limba română și este dedicat liceenilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani. Își propune să le prezinte elevilor de liceu conceptul de leadership bazat pe valori, prin intermediul metodei Aspen, venind astfel cu o propunere neconvențională de activitate extrașcolară.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea dedicată de pe site sau trimiteți un mesaj la adresa [email protected] cu subiectul [informații despre ATOS]

Seminarii de leadership specializate & Seminarii Socrates:

Seminariile de leadership specializate implică reprezentanți ai  comunităților Programelor Aspen de politici publice (inclusiv decidenți politici), pe care îi invită să  reflecteze asupra conceptului de societate dreaptă cu un ochi critic și atent și să susțină o dezbatere informală și constructivă pe subiecte relevante pentru respectivele Programe de politici publice.

În cadrul categoriei mai ample de Seminarii de leadership specializate, Seminariile Socrates oferă liderilor din diverse profesii un cadru în care se pot reuni să exploreze teme contemporane printr-un dialog moderat de experți.

Participarea la Seminariile de leadership specializate și Seminariile Socrates se face pe bază de invitație, în funcție de domeniile de interes ale fiecărei ediții (de exemplu, sănătate, finanțe și economie, apărare, reziliență, tehnologie etc.). De asemenea, așteptăm cu plăcere recomandări de potențiali participanți din partea membrilor comunității Aspen. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunile dedicate de pe site.

Sprijiniți Programele și Inițiativele de leadership Aspen prin Fondul Aspen pentru Leadership:

Sprijiniți activitatea Institutului Aspen România și ajutați-ne să promovăm un leadership bazat pe valori și să creăm „Societatea dreaptă” prin:

  • Redirecționarea unui procent de 3,5% din impozitul pe venit către Institutul Aspen România. De regulă, această opțiune are ca termen de depunere luna mai a fiecărui an pentru impozitul pe venitul din anul anterior (în cazul persoanelor fizice care contribuie la Fondul Aspen pentru Leadership).
  • O donație individuală dedicată Fondului Aspen pentru Leadership în contul bancar de mai jos. Vă rugăm să menționați „Contribuție la Fondul Aspen pentru leadership” și numele dumneavoastră la descrierea transferului.

Banca: Raiffeisen Bank
Sucursala: Dorobanți
Adresa băncii: Piața Dorobanți, nr. 1, Sector 1, București
Denumire cont: ASOCIATIA INSTITUTUL ASPEN ROMÂNIA
IBAN: RO70 RZBR 0000 0600 0786 0304

  • Un contract de sponsorizare: în calitate de persoană juridică română, puteți contribui la Fondul Aspen pentru leadership prin încheierea unui contract de sponsorizare până la sfârșitul fiecărui an.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea dedicată Fondului Aspen pentru Leadership de pe site sau trimiteți un mesaj la adresa [email protected] cu subiectul [Informații despre FAL].