Leadership

Programele de leadership ale Institutului Aspen România își propun să insufle liderilor din sectoarele public, privat și non-profit o mai bună înțelegere a leadership-ului bazat pe valori și să le sporească abilitatea de a identifica și gestiona provocările, asumându-și angajamentul de promovare a valorilor unei „societăți drepte”, prin activitățile de leadership ulterioare.

Prin Programele de leadership, participanții se alătură unei comunități tot mai extinse de absolvenți ai Institutului Aspen România, care acoperă deja peste 40 de țări și include mai bine de 1.200 de oameni extraordinari, din diverse categorii de vârstă și domenii de activitate.

Fondul Aspen pentru Leadership

Donează Fondul Aspen pentru Leadership a fost creat la începutul anului 2020, ca structură menită să sprijine inițiativele de leadership ale Institutului Aspen România și să ofere burse pentru participarea la Programele de leadership Aspen. Generoasele contribuții ale partenerilor Fondului Aspen pentru Leadership și ale persoanelor fizice, vin în sprijinul eforturilor noastre de a continua să […]

https://aspeninstitute.ro/ro/program/fondul-aspen-pentru-leadership/

Programul de Leadership pentru Sectorul Public

Programul de Leadership pentru Sectorul Public este organizat pe bază de burse, și este dedicat celor mai promițători lideri din sectorul public din România, fiind lansat de Institutul Aspen România în anul 2018. Scopul programul este să motiveze, să inspire și să contribuie la perfecționarea reprezentanților cu potențial de leadership dovedit din diverse instituții publice […]

https://aspeninstitute.ro/ro/program/programul-de-leadership-pentru-sectorul-public/

Gala Premiilor Aspen pentru Leadership

Devenită deja o mult-apreciată tradiție, Gala Premiilor Aspen pentru Leadership oferă efervescentei comunități Aspen un bun prilej de a se reuni și de a-și reaminti de valorile și interesele sale comune. O seară plăcută între prieteni, o celebrare a leadership-ului bazat pe valori, a inovației și excelenței, un eveniment sărbătorit an de an de membrii […]

https://aspeninstitute.ro/ro/program/gala-premiilor-aspen-pentru-leadership/

Seminarii Aspen

Seminariile Aspen sprijină misiunea Institutului de a promova leadership-ul bazat pe valori, încurajând oamenii să reflecteze și să acționeze în conformitate cu idealurile și ideile care definesc o societate dreaptă. Seminariile de leadership organizate de Institutul Aspen România au o durată de 3-4 zile și sunt dedicate unei game largi de grupe de vârstă și […]

https://aspeninstitute.ro/ro/program/seminarii-aspen/

Sign up for our email newsletter

The best of the Aspen Institute Romania, right in your Inbox.

Thank you. You are subscribed to our newsletter. Subscribe The e-mail address is not valid.